- Házirend

Házirend

Csúcsforma Fitness: 6726 Szeged, Szőregi út 80., Szeged NOVA
Kérdezz/Jelentkezz be edzésre!
Házirend

Az Csúcsforma Fitness Házirendje

A Csúcsforma Fitness üzemeltetője:

Csúcsforma Fitness 2021 Kft.
(Székhely: 6724 Szeged, Teréz utca 14/B.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Csúcsforma Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Csúcsforma Fitness rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Csúcsforma Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható! A Csúcsforma Fitness használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
A Csúcsforma Fitness területén TILOS:

  • a dohányzás
  • alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a Csúcsforma Fitness szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Csúcsforma Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Csúcsforma Fitness sportszolgáltatásai kizárólag nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Csúcsforma Fitness szülői felügyelet nélkül 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat

A Csúcsforma Fitness nyitvatartási rendje:

H-P 06:00-21:00
Sz-V 08:00-16:00

A Csúcsforma Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Csúcsforma Fitness központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
  • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Csúcsforma Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az üzemeltető a Csúcsforma Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

A Csúcsforma Fitness zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Csúcsforma Fitness egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve a Csúcsforma Fitness rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

A Csúcsforma Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért és az öltözőszekrényekben, csomagmegőrzőben hagyott tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Csúcsforma Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Csúcsforma Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, az általános vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

A Csúcsforma Fitness jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, a Csúcsforma Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Csúcsforma Fitness teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

Recepció

A Csúcsforma Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Csúcsforma Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törölköző, illatszerek, hajgumi, stb).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A vendég az ügyfélegyenlegre vásárolt termékek ellenértékét, köteles kilépéskor kiegyenlíteni. Vendégnek lehetősége van továbbá az ügyfélegyenlegre korlátlan összeget feltölteni – ez megkönnyíti és felgyorsítja az ügyintézést. Azt a vendéget nem áll módunkban beléptetni, aki tartozással rendelkezik (ügyfélegyenlege negatív) – tekintet nélkül a tartozás nagyságára.

A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Pénzvisszafizetésre nincs lehetőség.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel, kivéve ha termünk klubtagságával rendelkezel és van még fennmaradó alkalmad a lejárt bérleten. Klubtagsággal rendelkező vendégeinknek lehetőségük van saját bérleteiket meghosszabbítani vagy felfüggeszteni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük, jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Távozáskor a használt törülközőket a recepció melletti gyűjtőládába kell elhelyezni.

Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

A 1 db vállfa a szekrény tartozéka.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos! 

Fitnesz terem

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Csúcsforma Fitness területén dolgozó személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát a személyi edzők segítik és ellenőrzik.

Az edzőgépek kizárólag törölközővel használhatók!

Kiscsoportos óra

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek! A vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

Erre a célra kialakított teremrész: 12 fő.

Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély, illetve más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az óráról kizárni.
Az edzőgépek kizárólag törölközővel használhatók!

Egyéb

Csoportos óráinkra 5 órás lemondási idő vonatkozik. Az 5 órás lemondási időn belül történő lemondás időszaki bérlettel rendelkező vendégeink esetén 1 napot levonunk a bérlet érvényességi idejéből.

Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.

Az igénybevett szolgáltatás lezárása – minden esetben a recepción – személyesen történő kiléptetés menetét követően valósul meg.

Ennek értelmében, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott eszközöket (törölközők, öltőző kulcs) hiánytalanul, személyesen adják át recepciós munkatársainknak. Kollégáink ezt követően ellenőrzik az ügyfélegyenleget, és kiléptetik az ügyfelet a rendszerünkből.

Távozás előtt, a kiléptetés folyamán szíveskedjenek kiegyenlíteni a belépéskor biztosított hitelkeretet.

Az ügyfélbelépéskor biztosított hitelkeret, a szolgáltató döntése alapján, visszavonható.

letöltések