- Házirend

Házirend

Csúcsforma Személyi Edző Stúdió, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 22.
Kérdezz/Jelentkezz be edzésre!
Házirend


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható
2. A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
3.  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió területén TILOS:

 •   a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 •  az olyan tevékenység, amely a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 •  minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
 •  a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
 •  az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 •  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 •  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesem engedélyezte).
 • Akciós fitnesz és személyi edzés bérleteink nem meghosszabbíthatóak és nem függeszthetőek fel.
 •   A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió nyitvatartási rendje:
 •   H-P:         07.00 – 21.00
 •  Szombat:     08.00 - 16.00
 •  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 •  A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
 •  játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
 •  egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
 •  reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag
 •  Amennyiben a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió rendjére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A talált tárgyakat minden vendég a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
 •  Mentők: (baleset esetén) 104
 • Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
 • Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
 • Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112
 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 • A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.


SPECIÁLIS SZABÁLYOK
1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
2. Váltócipő használata kötelező.
3. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
4.   Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.


RECEPCIÓ
1. A Csúcsforma Személyi Edző Stúdió sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Csúcsforma Személyi Edző Stúdió Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.
3. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törülköző és folyékony szappan szolgáltatás).
4.  A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
5.  A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
6.  A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.


ÖLTÖZŐ, INFRAKABIN ELŐTÉR ÉS INFRAKABIN
1.   Az öltöző- és zuhanytérben valamint az infrakabin előtérben papucs használata kötelező.
2.   A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
3.   A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
4.   Az infrakabint csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
5.   Az infrakabint megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
6.   Az infrakabin padokra papucsban tilos fellépni.
7.   Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
8.  Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).


FITNESZ TEREM

1. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben edzői felügyelet nélkül 

2. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

3. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

5.  Az egyes eszközök használata során törülköző használata javasolt.

6.  Az eszközök használatát a személy edzők segítik és felügyelik. 

Király Norbert 
Egyéni vállalkozó 

letöltések